ПОКАНА

За свикване на Общо събрание  на НЧ „Възродена Искра – 2000“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Читалищното настоятелство на НЧ „Възродена Искра – 2000“, със седалище ул. „Георги Бенковски“ 11, гр. Казанлък на  основание чл. 15 /1/ от устава на читалището, свиква редовно Общо отчетно събрание на членовете на НЧ „Възродена Искра – 2000“ със свое решение от 04 април 2024 г., което ще се проведе на 24 април 2024 г. в сградата на читалището, на адрес ул. „Георги Бенковски“ 11 /зад пощата/  гр. Казанлък от 17:00 часа при следния дневен ред:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2023 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2023 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ЗА 2024 г.

ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

• РАЗНИ

 

Канят се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото отчетно събрание.

 

 

Председател: Николай Александров

 

facebook

 

Всички права запазени. © 2012 Дизайн и разработка: "Казанлък инфо" www.kazanlak-bg.info
ПОКАНА